Ljudarkiv

Tillbaka till innehåll

5 juni 2016 kl 11, Berno Vidén: Mångfalden i församlingen


Ladda ner mp3-fil

Twitter | Facebook | YouTube

tisdag 30 maj
12:00 Sean Ureña
18:00 Robin Vidén

torsdag 1 juni
18:00 Bönemöte

vardagar kl 12:00
Bön

Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.

Johannes 20:30-31