Ljudarkiv

Tillbaka till innehåll

måndag, 17 jul 2017 kl 19:00, Väckelsemöte i tältet
Sommarkonferensen 2017, Roger Lindroos leder. Medverkar gör bl.a. Lennart S, Greger och Marita L, Caroline B, Keren L, Johan B och Yngve S.


Ladda ner mp3-fil